Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbírka na dodávku

Dodávka pro útulek Interpespenzion Brno pořádaná Brněnskou nadací pro ochranu zvířat o.p.s.


Po 26 letech a více než 550 tisících kilometrech nám pomalu odchází do věčných lovišť naše stařičká dodávka Fiat Scudo. Po dobu její služby s ní bylo převezeno v souhrnu přes 15 tisíc pejsků a dalších zvířat, tuny materiálu či krmiva pro naše zvířátka.


Sloužila nám statečně a moc nám pomohla. Nejhorší období, které se výrazně podepsalo na jejím technickém stavu, bylo v letech 2004 až 2007, kdy nám byla zabavena na popud Úřadu městské části Brno-Královo Pole. Důvodem bylo neoprávněné vymáhání poplatku ze psů, kteří byli fakticky ve vlastnictví České republiky a náš útulek se o ně bezplatně staral. Vozidlo tak strávilo 3 roky na odstavném parkovišti.


Soudní spor jsme vyhráli s výsledkem, že vymáhání poplatků je neoprávněné a exekuce protiprávní. Následně nám byla dodávka vydána zpět. Její technický stav byl velice špatný, ale díky pár technicky zdatným příznivcům útulku se podařilo zprovoznit a projít STK. 
 

Čas se nedá zastavit a bohužel její životnost se znatelně chýlí ke konci, což nám už teď přináší spoustu problémů s dopravou. Absence takové dodávky velice znesnadní každodenní život v útulku, proto potřebujeme koupit jinou, která by nám spolehlivě sloužila dalších několik let a umožnila mimo jiné bezpečnou přepravu všech našich svěřenců a hlavně zásobování útulku. Nepotřebujeme vůz nový, ale především spolehlivý s odpovídajícími parametry jako jsou velikost nákladního prostoru, nosnost, tažné zařízení a nízké provozní náklady. Typově našim požadavkům odpovídá např. Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato apod. Cena ojeté varianty do 100 tis. km a roku výroby od 2010 se pohybuje kolem hodnoty cca 300 000 Kč, což je zároveň i cílová částka, kterou bychom rádi získali pomocí Vás. Pomůže jakákoli částka. Za pomoc mnohokrát děkujeme!

 

Finanční částky můžete posílat na nově zřízené transparentní konto :

60030017/2010

IBAN: CZ58 2010 0000 0000 6003 0017

 

 

Delivery for the Interpespenzion Brno shelter organized by the Brno Foundation for Animal Protection o.p.s.

 

After 26 years and more than 550,000 kilometers, our old Fiat Scudo van is slowly leaving to the happy hunting grounds. During its service we transported with it a total of over 15,000 dogs and other animals, and tons of material or food for our animals.

 

Our van served us bravely and helped us a lot. The worst period, which significantly affected its technical condition, was in the years 2004 to 2007, when it was confiscated from us at the instigation of the Brno-Královo Pole District Office. The reason was the unjustified collection of the fee from dogs that were in fact owned by the Czech Republic and our shelter took care of them free of charge. The van thus spent 3 years in the parking lot.

 

We won the lawsuit with the result that the collection of fees is unjustified and the execution is illegal. After that our van was returned to us. Its technical condition was very poor but thanks to a few technically capable fans of the shelter, the shelter was put into operation and passed.

 

Time cannot be stopped and unfortunately its lifespan is noticeably coming to an end, which already brings us a lot of problems with transport. The absence of such a d will make daily life in the shelter very difficult, so we need to buy another one that would reliably serve us for the next few years and allow, among other things, the safe transport of all our wards and especially the supply of the shelter. We do not need a new car but above all a reliable car with the appropriate parameters such as the size of the cargo space, load capacity, towing equipment and low operating costs. The type meets our requirements, for example, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, etc. The price of the used van up to 100 thousand kilometers and year of production since 2010 is around the value of about 300,000 CZK, which is also the target amount that we would like to get with you. Any amount will help. Thank you very much for your help!

 

 
 


Poslední fotografie


Facebook

givt


Archiv

Kalendář
<< červen >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30